Gårdarna i Överkalix 1642-1742

Av Christer Sundin

Det här dokumentet syftar till att ge en överblick över byarna och gårdarna i Överkalix samt de som bodde där i tiden före den första husförhörslängden i kyrkobokföringen.

I grunden är dokumentet en avskrift av mantalslängderna men organiserad hemman för hemman, och inte år för år som mantalslängderna. Detta har inneburit en hel del pusslande på grund av att hemmanen inte har samma ordning i varje längd och att vissa hemman inte är med i varje längd. (Här finns naturligtvis en risk att jag har lagt pusselbitarna fel, åtminstone under 1600-talet.)

Dokumentet har sedan kompletterats med information från kyrkoräkenskaper (LIa:1 och LIa:2), födelse-/död-/vigselböcker (C:1 och C:2) och den första husförhörslängden (AIa:1). (Det här kompletteringsarbetet är bara påbörjat men kommer att fortgå i mån av tid.)

Versionshistorik:

2012-02-04: ett första utkast.
2012-04-02: kompletterade Vännäs och Svedjan.
2012-12-12: kompletterade alla byar enligt mantalslängderna fram till 1742.
2013-02-07: kompletteringar av personuppgifter.
2013-07-23: kompletteringar av personuppgifter.
2013-10-02: kompletteringar av personuppgifter.
2014-02-08: lite städning.
2015-09-20: kompletteringar och rättningar.
2016-07-25: skapat länkar till så gott som alla nämnda personer.

Byar

 

Bränna

Bränna är centralorten och kyrkbyn i Överkalix. Bränna räknades i mantalslängden som en del av Grelsbyn, vilket förklarar att Bränna 1-7 även kallades Grelsbyn 1-7.

Prästgården

Bränna 1

Bränna 2

Bränna 3 "Lensmens"

Bränna 4

Bränna 5 "Ästubrenn"

Bränna 6 "Häns"

Bränna 7 (tillkom i mtl 1698)

 

Granholmen

Granholmen var en del av Svartbyn och omfattade gårdarna 1 t o m 3.

 

Grelsbyn

Grelsbyn ligger strax söder om Bränna, längs Kalixälvens östra strand.

Grelsbyn 8 (ursprungligen nr 7, fram till 1698)

Grelsbyn 9 "Klarra" (ursprungligen nr 8, fram till 1698)

Grelsbyn 10 "Smess"

Grelsbyn 10a (har i början nr 12 och senare nr 11; nämns sista gången 1681)

Grelsbyn 11 "Vask"

Grelsbyn 12 "Tjer"

Grelsbyn 13

Grelsbyn 14

 

Gyljen

Gyljen tillhörde ursprungligen Vännäs och Svedjan och bestod av gårdarna Vännäs 16 och 17, på västra sidan om Ängesån.

Gyljen 1 = Vännäs 16
Gyljen 2 = Vännäs 17

 

Heden

Heden ligger strax nordväst om Bränna, på andra sidan Kalixälven och längs Ängesåns västra strand.

Heden 1

Heden 2

Heden 3

Heden 4

Heden 5

 

Hällan

Hällan var ursprungligen del av Heden och omfattade då gårdarna 6 t o m 9.

Hällan 1

Hällan 2

Hällan 3 (tillkom 1682)

Hällan 4 (ursprungligen nr 3)

 

Jockfall

Jockfall ligger 35 km norr om Bränna, längs Kalixälven, vid älvens största vattenfall. Kallades ursprungligen "Kengis" efter forsen.

Jockfall 1 (ursprungligen Narken 3, Kengis)

Jockfall 2 (ursprungligen Narken 4, Kengis)

Jockfall 3 (ursprungligen Narken 6, Kengis)

 

Karkjärv

Karkjärv ligger 18 km väster om Bränna, vid sjön Karkjärv. Platsen nämns för första gången i mantalslängderna 1731.

Karkjärv 1

 

Kypasjärvi

Kypasjärvi ligger 23 km sydost om Bränna, i församlingens sydöstra hörn. Den förste nybyggaren här var Henrik Persson, nämnd för första gången 1697.

Kypasjärvi 1

Kypasjärvi 2 "Mäkitalo"

 

Landet

Landet tillhörde ursprungligen Vännäs och Svedjan och bestod av gårdarna Vännäs 23 och 24, på västra sidan om Ängesån.

Landet 1 = Vännäs 23
Landet 2 = Vännäs 24

 

Lansjärv

Lansjärv ligger 45 km nordväst om Bränna, vid sjön Övre Lansjärvs västra strand.

Lansjärv 1 (nr 2 före 1695)

Lansjärv 2 (nr 1 före 1695)

Lansjärv 3

Lansjärv 4

 

Miekojärvi

Miekojärvi ligger 14 km öster om Bränna, vid församlingens östra gräns.

Miekojärvi 1

 

Narken

Narken ligger 70 km norr om Bränna och 30 km norr om Jockfall. Tillhör idag Pajala församling.

Narken 1 "Vanhatalo" (nr 2 till 1644)

Narken 2 (nr 1 till 1644)

Narken 3

Se Jockfall 1

Narken 4

Se Jockfall 2

Narken 5

Se Teurajärvi 1

Narken 6

Se Jockfall 3

 

Nybyn

Nybyn ligger 4 km norr om Bränna, längs Kalixälven.

Se även Ulf H Larssons sida om Nybyn.

Nybyn 1

Nybyn 2

Nybyn 3 "Bjerkholm"

Nybyn 4 "Martingården"

Nybyn 5

Nybyn 6 (nämnd sista gången 1681)

 

Rödupp

Rödupp ligger längs Kalixälven, 14 km norr om Bränna.

Rödupp 1 "Innat"

Rödupp 2 "Äostat"

 

Svartbyn

Svartbyn ligger längs Kalixälvens östra strand, 3 km söder om Grelsbyn.

Svartbyn 1 (Granholmen)

Svartbyn 2 (Granholmen)

Svartbyn 3 (Granholmen)

Svartbyn 4

Svartbyn 5

Svartbyn 6

Svartbyn 7 "Sanden" (tillkom i mtl 1665)

Svartbyn 8

Svartbyn 9

Svartbyn 10

Svartbyn 11 "Sara-dähl"

Svartbyn 12

Svartbyn 13

Svartbyn 14 "Nöigårs"

Svartbyn 15

Svartbyn 16

Svartbyn 17

Svartbyn 18

 

Svedjan

Svedjan tillhörde ursprungligen Vännäs och bestod av gårdarna 16 t o m 24, på västra sidan av Ängesån. Norra delen av Svedjan kallades senare för Gyljen och södra delen för Landet.

Svedjan 1 = Vännäs 16
Svedjan 2 = Vännäs 17
Svedjan 3 = Vännäs 18
Svedjan 4 = Vännäs 19
Svedjan 5 = Vännäs 20
Svedjan 6 = Vännäs 21
Svedjan 7 = Vännäs 22
Svedjan 8 = Vännäs 23
Svedjan 9 = Vännäs 24

 

Teurajärvi

Teurajärvi ligger 50 km norr om Bränna och 18 km nordväst om Jockfall. Den förste nybyggaren i Teurajärvi hette Staffan Ivarsson och han nämns för första gången 1691 när en son till honom döps. Byn räknades till en början till Narken och tillhör idag Pajala församling.

Teurajärvi 1 (ursprungligen Narken 5)

 

Vännäs

Vännäs ligger längs Ängesån, 5 km nordväst om Bränna. Vännäs var den största byn i socknen och räknade 24 hemman från 1674. Delar av Vännäs började så småningom räknas som egna byar: Vännäs 16 och uppåt började kallas Svedjan, senare kallades Vännäs 16 och 17 för Gyljen och Vännäs 23 och 24 (och ibland även 22) för Landet.

Vännäs 1 "Avan"

Vännäs 2 "Djeil"

Vännäs 3 "Isigål" eller "Bjern" (Björngården)

Vännäs 4a (nämns sista gången 1690)

Vännäs 4 "Läss" (ursprungligen nr 5, nr 4 från 1692)

Vännäs 5 "Läss-Ändersa" (ursprungligen del av nr 4)

Vännäs 6 "Käll"

Vännäs 7a (nämns sista gången 1692)

Vännäs 7 "Per-Jassa"

Vännäs 8 "Beri"

Vännäs 9 "Gers"

Vännäs 10 "Nögers"

Vännäs 11 "Per-Olsa"

Vännäs 12 "Jöns-Orsa"

Vännäs 13 "Sämäl"

Vännäs 14

Vännäs 15

Vännäs 16 (Svedjan 1, Gyljen 1) "Kroken"

Vännäs 17 (Svedjan 2, Gyljen 2)

Vännäs 18 (Svedjan 3)

Vännäs 19 (Svedjan 4) "Jöns-Eliasa"

Vännäs 20 (Svedjan 5)

Vännäs 21 (Svedjan 6) "Gres"

Vännäs 22 (Svedjan 7 - eller Landet 1?)

Vännäs 23 (Landet 1)

Vännäs 24 (Landet 2)

 

Ängesån

Ängesån ligger 50 km nordväst om Bränna, längs Ängesån, i församlingens nordvästra hörn.

Ängesån 1

Ängesån 2

Ängesån 3

Källor

Tack till Ulf H Larsson, Tommy Andersson, Bengt-Göran Nilsson, Kjell Mäki m fl på Anbytarforum!