Gyllenhielm

Gyllenhielm

Blasonering:

En ginbalkvis ställd ström i silver på blått fält, i övre delen ett halvt utväxande lejon i guld

(Johan III:s barn)

Källor: Jan Raneke: Svensk adelsheraldik p 299