Nils Jonsson. Född omkring 1661 [1]. Död 1738-04-21 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [1]. Föräldrar: Jon Nilsson [mer] och Carin Persdotter [2].

Bergsman i Jeppetorp, Grythyttan från åtm 1707, efter fadern. [3]

"Nils Jonsson i Jäpptorpet dödde i hastighet hema och fick inte ens
tala för sig innan han opgaf sin anda war 77 åhr gl. lefde wäl och ährl."
[1]

"Nils Jons änka Lena Ersdotter uti Jäppetorp,
född vid Yngshyttan i Philipstads sn 1683; hon blef
gift til Jäppetorp med Bergs- och ---mannen Nils
Jonsson, hwilkas äktenskap under 42 åhrs warande?
wälsignades med 8 lifs ----wingar, thäraf 2 söner
och 2 döttrar nu lefwa efter sin moder. Uti Guds
h. ord har hon warit wäl grundad?, samt fördt en
christelig och anständig wandel; hennes sjukdom bestod
uti bröstvärk och andtäppa, thäraf hon i 3 ½ månader
hårdt ansattes, hwarunder hon lät sig befrälsa med
Herrans Nattward, och beredde sig til döden, slutandes
så sin lefnad med 68 åhrs ålder."
[1]

Helenas far var troligen Erik Sigfridsson, nämnd från 1686 i Yngshyttan. [3]

Erik Björnsson mhsddp 1704 11001 1706 110011 1707 110020 1709 111010 1710 110011

Erik Sigfridsson mhsddp 1704 110200 1706 110201 1707 110111 1709 111100 1710 120010

Gift omkring 1708 [3] med Helena Eriksdotter [mer], född omkring 1683 [1], död 1751-04-16 [1]. Barn: [4, 5]

        Jon Nilsson    Död 1709-02-26 [4].
Erik Nilsson Född 1710-01-14 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [4].
Jonas Nilsson Född 1712-01-20 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [4].
Olof Nilsson[mer]
Född 1713-06-03 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [4]. Död 1790-07-15 [6]. Gift 1740-07-06 [7] med Brita Larsdotter.
Anna Nilsdotter Född 1714-06-06 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [4].
Karin Nilsdotter Född 1718-04-23 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [5].
Lena Nilsdotter Född 1720-05-25 i Jeppetorp, Grythyttan, Örebro län [5].

Källor: 1. Grythyttan CI:3,  2. Grythyttan AIa:1,  3. Mantalslängder,  4. Grythyttan CI:1,  5. Grythyttan CI:2,  6. Grythyttan CI:5,  7. Hällefors F:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning