Henrik Henriksson Springare. Född 1742-01-24 i Överkalix, Norrbottens län [1]. Föräldrar: Henrik Mikaelsson Kurck [mer] och Sigrid Persdotter [mer] [2].

Soldat på rote 5 "Springare" i Kalix kompani, Västerbottens regemente. Antagen 1762-03-19: "inställes af Hendrich Mickelsson i Ängesåhn, dess son Hindrich Hindersson som är 20 år gl. ogift Wästerbottning, frisk och sund, hwarföre han blef antagen och gillad". [3]

Källor: 1. Överkalix C:2,  2. Överkalix AIa:2,  3. SE/KrA/0450/F I/326


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning